Lokalizacja nr 6: Fałkowo

Fałkowo, Gmina Łubowo

 

Tematyka:

Rolnictwo – produkcja roślinna w dobie postępujących zmian klimatycznych.

W lokalizacji znajduje się ogródek meteorologiczny wraz ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną. Ogródek
jest ogrodzony oraz wyposażony w wiatę z ławostołem oraz kosze do segregacji odpadów i stojak na rowery.

 

Wyposażenie:

Ekologiczne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne:

Ogródki meteorologiczne:

 

Schemat lokalizacji

Starostwo Powiatowe