Lokalizacja nr 9: Zdziechowa

Zdziechowa, przy szkole podstawowej, Gmina Gniezno

 

Tematyka:

Zasady racjonalnej gospodarki odpadami

W lokalizacji znajduje się ogródek meteorologiczny wraz ze ścieżką przyrodniczo – edukacyjną. Ogródek
jest ogrodzony oraz wyposażony w wiatę z ławostołem oraz kosze do segregacji odpadów i stojak
na rowery.

 

Wyposażenie:

Ekologiczne ścieżki przyrodniczo – edukacyjne:

Ogródki meteorologiczne:

 

Schemat lokalizacji

Starostwo Powiatowe