Obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego włączyła się w obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tym celu zorganizowała akcję przypinania rozetek powstańczych. Emblematy powstańców wielkopolskich – miały na celu uświadomić mieszkańcom o doniosłości czynu zbrojnego Wielkopolan. W dniach 20, 21 grudnia 2008r. w centrach handlowych Społem PSS „Ziemowit” przy ul. Roosevelta oraz Centrum Handlowym Galeria Gniezno przy ul. Pałuckiej rozety powstańcze przypinali: Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Winiarska, Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, radny powiatu i Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie – Robert Gaweł, radna powiatu Krystyna Żok oraz pracownicy Biura Rady Powiatu.

 

 


 

 

 

 

 

 

fot. Gniezno.com.pl

 

Do głównych uroczystości, które miały miejsce w Gnieźnie 28 grudnia 2008r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przygotowywała się wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie oraz Radą Miasta Gniezna. Obchody rozpoczęła Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej, po której nastąpił przemarsz na cmentarz św. Piotra, aby oddać cześć poległym powstańcom poprzez apel poległych oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Akropolu Naszych Bohaterów.

 

Uroczystości w kościele i na cmentarzu odbyły się z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu, Samorządowej Orkiestry Dętej Powiatu i Miasta Gniezna oraz Związku Harcerstwa Polskiego Oddział w Gnieźnie.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. Gniezno.com.pl

 


Kontynuacją głównych uroczystości w dniu 28 grudnia 2008r. była wspólna sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i Rady Miasta Gniezna, podczas której obie Rady przyjęły poprzez aklamację okolicznościowe orędzie :

 

 

 

Orędzie Rady Miasta Gniezna i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
w 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

 

 

 

„ Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie było doniosłym wydarzeniem historycznym, które wywarło ogromny wpływ na kształt odrodzonej Rzeczypospolitej.

Cała Wielkopolska chwyciła za broń w walce o wolność i przywrócenie bytu państwowego ziemiom, będącym kolebką państwa polskiego.

Czyn zbrojny powstańców wielkopolskich stał się wspaniałym przykładem służby dla ojczyzny. Wielkopolanie walką i pracą spełnili swój obowiązek wszędzie tam, gdzie potrzebowała ich Polska.

W dniu 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Rada Miasta Gniezna – Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. Wojciecha i Rada Powiatu Gnieźnieńskiego składają hołd i należny szacunek tym wszystkim, którzy uczestniczyli w powstańczym zrywie.

Wyrażamy nadzieję, że rocznicowe obchody przyczynią się do pogłębienia patriotyzmu i upowszechnienia wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, które było jedyną w pełni udaną insurekcją w dziejach naszej ojczyzny”.
 

Gniezno, dnia 28 grudnia 2008 roku

 

Ponadto Rada Powiatu Gnieźnieńskiego, wspólnie z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie, Radą Miasta Gniezna oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, objęła mecenatem fundację tablicy pamiątkowej poświęconej gen. Stanisławowi Taczakowi – pierwszemu dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, w latach 1921-1928 Dowódcy Stacjonującej w Gnieźnie 17. Dywizji Piechoty.

Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się 15 grudnia 2008r. na budynku nr 5 przy
ul. Wrzesińskiej 45-53.
 

 

Monika Wróbel

 

 

Galeria zdjęć z Powstania Wielkopolskiego

 

 

 


kadra zawodowa 4. pułku
strzelców wielkopolskich (Gniezno,
Koszary przy ul. Chrobrego, lipiec 1919 r.)

 

gnieźnieńsko-witkowski oddział
powstańczy ppor. Pawła Cymsa
po zdobyciu Inowrocławia, 5 stycznia 1919 r.

koszary 12. pułku dragonów
pruskich (ul. Wrzesińska)

 

Bernard Kropidłowski Dowódca
3. kompanii gnieźnieńskiej

Gen. Józef Dowbor-Muśnicki
Dowódca powstania wielkopolskiego

 

Gen. Kazimierz Grudzielski
Dowódca frontu północnego

Józef Glessmann Dowódca
2. kompanii gnieźnieskiej

 

Gen. Stanisław Taczak
pierwszy Dwódca powstania wielkopolskiego

 

fot. arch. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe