Opublikowano zestawienia projektów z Działania 2.1 i Działania 2.2 po zakończonych ocenach
 

Uprzejmie informujemy, że na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zamieścił zestawienia projektów po zakończeniu oceny merytorycznej dla Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)” oraz po zakończeniu oceny strategicznej dla Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Jednocześnie informujemy, że wszyscy Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.

Starostwo Powiatowe