Organizacje Pozarządowe

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, część z nich posiada status organizacji pożytku publicznego. Wiele zadań właściwych dla obszaru działania administracji powiatowej jest zlecanych sektorowi pozarządowemu w postaci otwartych konkursów ofert. 
Organizacje zainteresowane realizacją zadań właściwych dla Powiatu Gnieźnieńskiego zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi konkursami i nadsyłania swoich ofert. 

  1. Aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych 
  2. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 
  3. Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
  4. „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
  5. Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2018 
  6. Jak przekazać 1%
  7. Centrum Aktywności Społecznej LARGO
  8. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
  9. Archiwum
Starostwo Powiatowe