Pierwsza koronacja na króla Polski Bolesława Chrobrego i wizyta Ottona III

 

Gniezno - kolebka naszej państwowości zasłynęło jako miejsce pierwszych koronacji królewskich. To tutaj, w katedrze gnieźnieńskiej koronował się pierwszy król Polski - Bolesław Chrobry a także jego syn Mieszko II. W Gnieźnie koronę królewską nałożył także późniejszy władca Bolesław Śmiały (1076 r.). W okresie trwającego od XII do XIV wieku rozbicia Polski na dzielnice o koronę królewską, będącą symbolem władzy i jedności państwa, zabiegali liczni książęta. W 1295 r. w Gnieźnie koronował się, pochodzący z wielkopolskiej linii Piastów Przemysł II. W momencie koronacji łączył on pod swoim panowaniem Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Ostatnim władcą, którego koronacja odbyła się w 1300 r. w Gnieźnie był, wywodzący się z czeskiej dynastii Przemyślidów - Wacław II. Panowanie dwóch ostatnich władców nie trwało długo. Kolejny władca Polski - Władysław Łokietek, aktu koronacji dokonał po raz pierwszy nie w Gnieźnie, lecz w Krakowie, który odtąd stał się miejscem koronacji królewskich.

Spośród wszystkich wymienionych powyżej koronacji największe znaczenie miała koronacja królewska pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego. Jest on postacią szczególną. Urodzony w 967 r. syn Mieszka I i Dąbrówki do siódmego roku życia wychowywany był przez matkę. Lata późniejsze, przyszły król, spędził jako zakładnik Ottona I na dworze niemieckim. Dwór ten był dla przyszłego władcy szkołą życia i polityki. Po powrocie do kraju Bolesław rządził prawdopodobnie Małopolską. W 992 r., po śmierci ojca i po walce z macochą Odą oraz jej synami - swymi przyrodnimi braćmi, objął władzę w księstwie polskim.

Od samego początku swych rządów Bolesław Chrobry jako władca chrześcijański przejawiał dużą aktywność w szerzeniu wiary. On to właśnie stał się protektorem misji wśród pogańskich Prusów. Wysłany na ziemie Prusów w 997 r, biskup praski Wojciech poniósł tam męczeńską śmierć. Stało się to przyczynkiem do uznania biskupa Wojciech w 999 r. za świętego. Kult świętego został wykorzystany przez Bolesława Chrobrego do utworzenia niezależnego od Niemiec arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech nowych biskupstw - w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Decyzje w tejże sprawie zapadły podczas odbywającego się w 1000 r. zjazdu gnieźnieńskiego. Na zjazd ten przybył z misją polityczną cesarz niemiecki Otton III. Zjazd był pierwszą na tak znaczną skale próbą pokojowego uregulowania stosunków polsko - niemieckich, a także świadectwem uznania na arenie międzynarodowej. Konsekwencją zjazdu było ułożenie w nowym duchu zasad sąsiedzkiego współżycia Polski z państwem niemieckim. Symbolem uznania przez cesarza wybitnej pozycji Bolesława Chrobrego było nazwanie go "bratem i współpracownikiem" włożenie mu na głowę diademu jako oznaki wysokiej godności w cesarstwie oraz wręczenie mu włóczni św. Maurycego, która w Niemczech była symbolem koronacji królewskiej. Akty te powszechnie interpretowano jako wstępną zgodę na koronację królewską.

Po niespodziewanej śmierci cesarza niemieckiego Ottona III nastąpiła jednak zmiana polityki cesarstwa w stosunku do Polski, co doprowadziło do długotrwałych wojen polsko - niemieckich. Ciągnące się w latach 1002 - 1018 walki zostały zakończone pokojem w Budziszynie. Sankcjonował on polski stan posiadania na zachodzie, przyznając Polsce - Łużyce, Milsko i Morawy. Wojna ta dowiodła kunsztu sztuki wojennej Chrobrego, który ostatecznie obronił suwerenność Polski.

Wkrótce po zawarciu pokoju w Budziszynie Bolesław Chrobry zwrócił się na wschód. Jego celem stało się przyłączenie do Polski tzw. Grodów Czerwieńskich. Pierwszy koronowany władca Polski dwukrotnie w 1013 i 1018 najechał Ruś. W trakcie wypraw zdobył Kijów, uwożąc stąd liczne łupy.

Wieloletnie wojny kosztowały jednak dużo ludność państwa. Łupy wzięte w wyprawie kijowskiej jedynie w części zrekompensowały ogromne koszty wojen z Niemcami. Wysiłek militarny wymagał poświęcenia ze strony ludności państwa, która dostarczać musiała odpowiednich środków do walki. Bolesław Chrobry rozumiał to dobrze, toteż następne lata jego panowania nie przyniosły już wypraw wojennych.

Czasy Bolesława Chrobrego były również okresem ważnych przemian w kulturze polskiej. Chrześcijański dwór Bolesława stał się bowiem ośrodkiem łacińskiej kultury umysłowej.

 

Starostwo Powiatowe