Podsumowanie cyklu szkoleń dla beneficjentów WRPO
 

Kilkaset osób: przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego wzięło udział w szkoleniach pt. "Nowe perspektywy w ramach WRPO na lata 2007-2013". Spotkania obywały się w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu.

Wykonując zadania Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizował w lutym 2008 roku cykl szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla samorządowców przygotowano następujący program szkolenia:

Przedsiębiorcy natomiast szkolili się według innego programu:

Wszystkie szkolenia były bezpłatne dla uczestników, ponieważ finansowano je ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Załączniki z prezentacjami ze szkoleń są dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

Starostwo Powiatowe