Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej


PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej
ul. Kanclerza Jana Łaskiego 10
62-200 Gniezno
tel. fax (061) 426 36 60

PTTK Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej czynny jest w sezonie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 17.00
a poza sezonem od godz. 10.00 - 12.00

W 1933 roku z inicjatywy ówczesnego Starosty Gnieźnieńskiego - Juliana Suskiego powstał Odział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, co zapoczątkowało zorganizowana działalność turystyczną i krajoznawczą mającą na celu poznanie i rozsławienie miejsc ziemi gnieźnieńskiej. Utworzono także delegatury w Dziekanowicach, Kłecku i Witkowie. Powołane zostają komisje turystyki : rewizyjna, przewodnicka oraz opiekunów kół młodzieży szkolnej. Pierwszym Prezesem wybrano znanego przemysłowca gnieźnieńskiego Bolesława Kasprowicza, a pierwsza siedziba PTK mieściła się przy ul. Prymasa Łubieńskiego 4.

Od 1934 roku w strukturach PTK działali pierwsi przewodnicy, którzy oprowadzali turystów i pielgrzymów po zabytkach Gniezna i okolicy. Zima 1935 roku zostaje zorganizowany pierwszy kurs przewodnicki dla 20 kandydatów. Gniezno zostaje wpisane na listę miejscowości turystycznych i uzyskuje zniżki kolejowe na podróże turystyczne.

Dużym osiągnięciem Gnieźnieńskiego Oddziału PTK jest oddanie w 1936 roku schroniska dla turystów na Ostrowie Lednickim. Fakt ten został połączony z uroczystym poświęceniem ruin pallatium na tej wyspie z udziałem prezydenta RP Józefa Mościckiego i prymasa Augusta Hlonda. Niestety II wojna światowa przerwała, do roku 1946, działalnośc PTK.

Wtedy entuzjaści krajoznawstwa, pod kierunkiem Stefana Springera, pułkownika LWP, porządkują ruiny na Ostrowie Lednickim, zostaje wyremontowana chata służąca za schronisko archeologom i turystom. Oddział nabył także dwie łodzie rybackie i organizuje przewozy turystyczne na wyspę. Pojawia się myśl budowy schroniska turystycznego, w 1948 roku był już gotowy projekt, ale niestety do rozpoczęcia budowy nie dochodzi.

W 1950 roku dochodzi do połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim, co tworzy Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Organizacja realizuje statutowe zadania związane z rozwojem turystyki, krajoznawstwa. przewodnictwem, przodownictwem. W strukturach PTTK działają Koła i Kluby takie jak :

 1. Koło Przewodników PTTK - ( 1960 rok), które w chwili obecnej skupia czynnych 35 osób,
 2. Klub Górski "Ornak" (1971 rok), który skupia w chwili obecnej 130 członków,
 3. Klub Turystyki Kolarskiej - "Łoś" (1991 rok),
 4. Klub Wodny "Horyzont" oraz liczne Koła działające przy Zakładach Pracy

a także Komisje :

 1. Komisja Turystyki Pieszej
 2. Komisja Turystyki Górskiej
 3. Komisja Krajoznawcza
 4. Komisja Ochrony Przyrody
 5. Komisja Opieki nad Zabytkami
 6. Komisja Turystyki Wodnej
 7. Komisja Turystyki Motorowej
 8. Komisja Młodzieżowa
 9. Komisja Kół Zakładowych

W ostatnim czasie powstało 5 Szkolnych Kół Krajoznawczo Turystycznych Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej. Szkolne Koła rozwijają zamiłowanie do wędrownictwa wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizując organizowanie rajdów, wypraw górskich, wycieczek szkoleniowych i poprzez pogadanki, organizowanie wspólnych wycieczek. Istotną rolę odgrywa także propagowanie turystyki masowej i rodzinnej.

W 1968 roku zostaje ustanowiona nazwa Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej.

W Oddziale działa liczna kadra programowa towarzystwa: piloci, przewodnicy turystyczni, przodownicy turystyki pieszej i górskiej, znakarze szlaków turystycznych.W ostatnich latach Oddział PTTK Ziemi Gnieźnieńskiej był organizatorem imprez ogólnopolskich takich jak:

V Kongres Krajoznawstwa Polskiego - wrzesień 2000 rok.
XXX Centralny Zlot Krajoznawców - sierpień 2002 rok.

Oddział obchodził także Jubileusze :

Koło Przewodników: jubileusz 65-lecia istnienia w 2000 roku
Koło Ornak: jubileusz 30-lecia istnienia w 2001 roku.

Wielu członków zasługuje na szczególną uwagę, to ludzie, którzy przyczynili się do sprawnego funkcjonowania PTTK i propagowali turystykę i krajoznawstwo.

Zarząd PTTK Oddziału Ziemi Gnieźnieńskiej:

 

Prezes Krystian Grajczak
Wiceprezes Mirosław Tomaszewski
Wiceprezes Józef Szymański
Skarbnik Ryszard Olchowik
Sekretarz Henryk Karasiewicz
Członkowie Zarządu Edward Polański i Włodzimierz Rutkowski
Starostwo Powiatowe