Poradnik Interesanta - Wydział Edukacji

Uwaga !
Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonychspraw w danym wydziale.

Jeżeli w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania” umieszczonyjest wniosek potrzebny do danej sprawy, to aby pobrać wniosek/formularz należy przytrzymać klawisz„Ctrl” na klawiaturze i kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. Ta czynność uruchomi hiperłączeniezbędne do pobrania niezbędnego dokumentu.
  Godziny pracy wydziału:
Pon.-Pt. 7.30 - 15.30


OK - 01 – Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
OK - 02 – Skierowanie do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
 

Starostwo Powiatowe