Powiatowy Urząd Pracy

 

Adres:

 

ul. Sobieskiego 20,
62-200 Gniezno

 

Telefon:  (61) 426-16-49, (61) 426-44-34

Fax: (061) 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl
strona: www.pup-gniezno.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30
poniedziałek-dyżur w godzinach 15:30 - 16:00

Dyrektor:

Informacja:

 

Zakres działalności:

Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie jest realizowanie w praktyce założeń polityki społecznej opracowanej przez MPiPS a w szczególności:

Wykaz stanowisk pracy:

Starostwo Powiatowe