Radni II kadencji Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Przewodniczący Rady
Jerzy Nadoliński
Wiceprzewodniczący Rady
Zdzisław Kujawa
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Szóstak
Błaszak Eugeniusz
Borkowicz Kazimierz
Chlasta Krystyna
Dubis Marcin
Dziel Bolesław
członek Zarządu Powiatu
Gorzelańczyk Jan
Gościniak Telesfor
Wicestarosta
Hoffman Zbigniew
Imbierowicz Jerzy
Jaworski Wojciech
Kostka Tadeusz
Kowalski Jacek
Starosta
Maciejewska Teresa
Ostrowski Krzysztof
Rasała Jan
Socha Jan
członek Zarządu Powiatu
Staszczak Piotr
Stopczyński Hieronim
Ślimak Stefan
Wasiniewski Bogumił
Webner Waldemar
Winiarska Danuta
Witkowski Józef
Zdrojewski Zenon

 

Starostwo Powiatowe