Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” na lata 2011 - 2013.

 


Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2011 roku uznała, że oferty zgłoszone przez:

 


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 67/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie” na lata 2011 – 2013, zleca realizację zadania w formie wsparcia:

Starostwo Powiatowe