Rusza akcja
 

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego uruchomiony został adres poczty elektronicznej prostefundusze@mrr.gov.pl. Adres ten jest kanałem kontaktu i zbierania informacji o wszelkich przypadkach nadmiernej komplikacji procedur w instytucjach mających styczność z beneficjentami.

Wszyscy, którzy mają uwagi i pomysły na uproszczenie procedur, mogą przesyłać je na adres elektroniczny lub pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dopiskiem na kopercie „Proste Fundusze”.

Jeżeli jesteś:

to możesz przyczynić się do uproszczenia dostępu i rozliczenia środków funduszy strukturalnych w programach perspektywy 2007-2013.

Informacje te będą trafiać do Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, który będzie je przedkładał pod obrady zespołu ekspertów przy Ministrze RR, lub będzie przekazywał zgłoszone problemy do rozwiązania specjalnie powołanym grupom ds. uproszczeń systemu przy każdej instytucji zarządzającej programem operacyjnym.

O czym należy pamiętać:

 

Więcej informacji o akcji "Proste Fundusze" - na stronie internetowej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe