Standardy funkcjonowania

Dnia 8 lutego 2008 podpisano porozumienie miedzy Powiatem Gnieźnieńskim a Zarządem Województwa Wielkopolskiego dotyczące prowadzenia Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (PI WRPO). W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło Punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego momentu zmieniła się nazwa jednostki na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i rozszerzył się zakres działalności informacyjno-promocyjnej. W strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie PIFE wpisuje się w działalność Wydziału Promocji i Rozwoju.

Usługi informacyjne świadczone przez pracowników Punktu Informacyjnego FE są bezpłatne:

System Informacji o Funduszach Europejskich

Punkty Informacyjne FE funkcjonują w ramach projektu System Informacji o Funduszach Europejskich, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest koordynacja i rozwój sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w całej Polsce, oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Sieć Punktów ma następującą strukturę:

W Gnieźnie działa jeden z 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce udzielających bezpłatnych porad w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych w ramach dostępnych programów i funduszy.

Finansowanie

Projekt System Informacji o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Starostwo Powiatowe