Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM  – ZE SZKOŁY NA RYNEK PRACY

 

Cel projektu

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 347 (128 Kobietom – K i 219 Mężczyznom – M) uczniom i uczennicom (zwanych Uczestnikami Projektu – UP) z 6 szkół ponadpodstawowych - ZSPU, ZST, ZSP nr 3, ZSE, SOSW nr 2
z Gniezna oraz ZSP z Witkowa (Wlkp) - przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez:

 

Okres realizacji projektu

2018.09.01 r. – 2021.11.30 r.

 

Wartość projektu

1 792 675,14 PLN , w tym kwota dofinansowania: 1 613 407,62 PLN

 

Uczestnicy Projektu

347 uczniów, 10 nauczycieli/ nauczycielek/ instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 3 doradców zawodowych z następujących placówek systemu oświaty kształcenia zawodowego:


Formy wsparcia:

 

Więcej informacji o procesie rekrutacji w zakładce Rekrutacja.

 

Masz pytanie? Napisz: szkolnictwo. zawodowe@powiat-gniezno.pl

Starostwo Powiatowe