Usługi

I. ZAKRES USŁUG INFORMACYJNYCH

II. POZOSTAŁE USŁUGI

III. SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich nie świadczą usługi pisania wniosku o dofinansowanie, ani tez nie mogą polecać firm oferujących tego rodzaju komercyjne usługi. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich nie współpracują z komercyjnymi firmami oferującymi odpłatne materiały, czy usługi w zakresie Funduszy Europejskich.
 

Starostwo Powiatowe