Wzory wniosków preselekcyjnych i wzory wniosków o dofinansowanie
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował wzory wniosków preselekcyjnych oraz wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dokumenty zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniach 5 i 12 czerwca br.

Dostępne są na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl , w zakładce Nabory wniosków/ Wzory wniosków preselekcyjnych i wzory wniosków o dofinansowanie

Starostwo Powiatowe