Zakładanie stowarzyszeń

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach/Dz. U. Nr 79,poz. 855 ze zmianami / nakłada na członków założycieli następujące warunki jakie muszą spełnić aby mogli dokonać rejestracji stowarzyszenia bądź wpisu do ewidencji :

1. Stowarzyszenia z osobowością prawną:

 


2. Stowarzyszenia bez osobowości prawnej / stowarzyszenia zwykłe /.

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe