Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

 

Zarząd powiatu jest organem kolegialnym, którego zadaniem jest przygotowanie projektów i wykonywanie uchwał Rady, gospodarowanie mieniem powiatu i wykonywanie budżetu. Przewodniczącym Zarządu jest Starosta, który organizuje pracę Zarządu i Starostwa, kierując bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

 

Starostwo Powiatowe