Zarząd Powiatu IV kadencj

 

Starosta
Dariusz Pilak
ul. Jana Pawła II 9/10
tel. 061 424 07 06
Wicestarosta
Robert Andrzejewski
Etatowy Członek Zarządu
Alina Kujawska – Matanda
Nieetatowy Członek Zarządu
Michał Powałowski
Nieetatowy Członek Zarządu
Stanisław Rajkowski

 

Starostwo Powiatowe