Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie


Adres:
ul. B. Chrobrego 23
62-200 Gniezno

Adres e-mail: zseogniezno@epoczta.pl
Adres www: www.zseo.gniezno.pl
Telefon/fax: 428-29-10, 428-29-21

Dyrektor: mgr Sławomir Wierzelewski
Wicedyrektorzy: mgr Iwona Ratajczak, mgr Ilona Wencel
Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Magdalena Trzaskawka


Podstawy prawne działalności:

Oferta edukacyjna:
TECHNIKA PO GIMNAZJUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA HANDLOWA
We wszystkich szkołach kończących się egzaminem maturalnym obowiązuje język angielski i język niemiecki.
W szkole zasadniczej obowiązuje język niemiecki.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Uczniowie szkoły zawodowej i techników zdają egzaminy w dobrze znanych sobie murach, co w połączeniu z solidnym przygotowaniem daje dobre wyniki.

Starostwo Powiatowe