Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Adres:
ul. Cieszkowskiego 17
62 – 200 Gniezno

Adres e-mail: gzsp2@neostrada.pl
Strona WWW: www.zsp2-gniezno.edupage.org
Tel/Fax: 061 426 56 37

Dyrektor:mgr inż. Marek Jóźwiak
Kierownik gospodarczy:Grażyna Mielcuszna

Oferta edukacyjna:

Liceum Ogólnokształcące

Technikum po gimnazjum:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające - ukierunkowanie ogólne

Baza dydaktyczna i materialna

W szkole działają:

Szkoła organizuje:

 


Spotkania:

Szkoła organizuje corocznie przed naborem spotkania z rodzicami i uczniami.

 

Starostwo Powiatowe