BIPWtorek, 13.4.2021

Rozwiązanie „problemu węglowego” coraz bliżej…

Rozwiązanie „problemu węglowego” coraz bliżej…

Problem dotyczył uciążliwości działania w/w przedsiębiorstwa na warunki socjalno – bytowe mieszkańców terenów położonych w pobliżu składu opału. W szczególności poruszony został temat przeładunku oraz przesiewania węgla - czynności, które powodowały miejscowy wzrost zapylenia oraz natężenia hałasu.

W wyniku dyskusji pojawił się temat przeniesienia całości składu węgla i czynności z nim związanych na inny teren. Pan Marcin Stelmaszyk właściciel firmy BOL-ANN złożył oświadczenie, w którym: „zobowiązuje się uzyskać informacje dot. nowej możliwej lokalizacji składowania węgla na terenie miasta Gniezna, przy pomocy przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Mieszkańców Osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie, w terminie do dnia 31.08.2008r.”

Jednocześnie Mieszkańcy zostali poinformowani o wypowiedzeniu umowy na wykorzystywanie kolejki wąskotorowej do przewozu towarowego z dniem 16.08.2008r., co częściowo rozwiąże problem zapylenia i hałasu.

Magdalena Musiałowicz


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych