BIPNiedziela, 28.5.2023

Działa już Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”

Organizację Turystyczną "Szlak Piastowski" utworzyły 24 podmioty, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne i organizacje z tzw. sektora non profit oraz osoby fizyczne. Obecnie organizację reprezentuje Komitet Założycielski w osobach: Telesfor Gościnak jako Przewodniczący (członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego), Bogusław Rzyski (Prezes PTTK o/ Ziemi Gnieźnieńskiej) oraz Dariusz Jankowski (z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno). Siedzibą dla nowo powołanej organizacji jest Gniezno.

Podstawą działania dla Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" jest ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (DZ.U. z 1990 r., nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (DZ.U. nr 62, poz. 689 z późn. zm.).

Głównymi zadaniami, którymi zajmie się Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" są: integracja społeczności lokalnej, tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, kształcenie kadry działającej w turystyce oraz gromadzenie i aktualizacja informacji o wszelkich atrakcjach turystycznych.

Szlak Piastowski jest najpopularniejszym szlakiem turystycznym w Wielkopolsce , a może i w Polsce. Główna trasa szlaku prowadzi od Poznania, przez Pobiedziska, Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę do Inowrocławia. Trasy boczne szlaku wiodą ponadto: na południe przez Kostrzyn, Giecz, Czerniejewo do Gniezna, na północ przez Rogowo, Gąsawę, Biskupin, Wenecję, Żnin, Lubostroń, Barcin i Pakość do Inowrocławia, na południe przez Orchowo do Strzelna, na północ – z Mogilna przez Dąbrowę do Biskupina.

Dzięki skupieniu działań wielu podmiotów w jednej instytucji, jaką jest Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski", zostaną skoordynowane wszystkie działania w zakresie promocji szlaku oraz organizacji wszelkiego typu przedsięwzięć odbywających się na trasie szlaku.

Podstawą działania stowarzyszenia będą oczywiście składki ponoszone przez członków. Będą one jednak zróżnicowane ze względu na rodzaj podmiotu i ustalone na takim poziomie, aby dać wszystkim zainteresowanym szansę na wstąpienie do organizacji. Wysokość składek ustalą członkowie stowarzyszenia.

Aby jednak Organizacja Turystyczna "Szlak Piastowski" mogła w praktyce zrealizować wszystkie założone cele warunkiem koniecznym jest udział silnej reprezentacji podmiotów działających w branży turystycznej na trasie szlaku (przede wszystkim samorządy, hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe itp.).

Stąd, wszystkie podmioty i osoby zainteresowane udziałem w pracach nowo powołanej organizacji proszone są o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie – Wydział Promocji i Rozwoju, tel. (061) 424 07 22 oraz Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej, tel. (061) 428 01 00 lub e-mail: arc@powiat-gniezno.pl.; turystyka@powiat-gniezno.pl.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


Statut Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski"

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki