BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Bezpłatny cykl szkoleń dla Rolników

Bezpłatny cykl szkoleń dla Rolników


Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów.

Organizatorami szkoleń jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (dawna nazwa Akademia Rolnicza)wspólnie z Lożą Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego i konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku.

Szkolenie ma na celu zwiększenie konkurencyjności i dochodowości działalności rolniczej i leśnej oraz dostosowanie gospodarstw do norm krajowych i europejskich poprzez wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w następujących dziedzinach tematycznych:

 1. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych (tzw.cross-compliance, tj. utrzymanie odpowiedniej równowagi i wzajemnych powiązań między rolnictwem a ochroną środowiska, ekologią, zdrowotnością ludzi i zwierząt)
 2. Upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie
 3. Upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej a szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego
 4. Upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej
 5. Ekonomika i zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną
 6. Podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej
 7. Popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskania dodatkowych dochodów
 8. Poprawa jakości i higieny produkcji
 9. Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt
 10. Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw na Obszarach Szczególnie Narażonych
 11. Zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym
 12. Warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego.
Zgłoszenia najpóźniej do dnia 30 września 2008r. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie www.naszesrodowisko.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki