BIPCzwartek, 01.6.2023

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących w branży turystycznej

Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących w branży turystycznej

Okres realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.04.2009 r.

Projekt „ Rozwój jakości usług turystycznych” ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących w branży turystycznej, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zamieszkujące na terenie czterech powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, średzkiego, słupeckiego.

Fundacja w ramach projektu proponuje uczestnikom cykl BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ:

  • wyjazdowych szkoleń integracyjno – motywacyjnych,
  • pakietu szkoleń komunikacyjnych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz efektywności sprzedaży usług turystycznych,
  • pakiet szkoleń językowych – angielski lub niemiecki z możliwością wyboru poziomu zaawansowania.
Gwarantowane są również:
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • catering podczas szkolenia,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikaty.

Potencjalnymi uczestnikami projektu są osoby pracujące na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych w branży turystycznej, które są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup:

  • pracownicy/ pracownice obsługi ruchu turystycznego,
  • pracownicy/ pracownice sektora gastronomii i hotelarstwa,
  • pracownicy/pracownice służb porządkowych i medycznych pracujący/pracujące w branży turystycznej.

Rekrutacja potrwa do 12 września 2008 r. Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do pobrania w biurze projektu, na stronie internetowej projektu www.europracownik.eu i www.fundacjarazem.pl dostarczyć kserokopię dowodu osobistego oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

Formularz zgłoszeniowy oraz w/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na niżej podany kontakt.

Danuta Kryszak


KONTAKT
Biuro Projektu:
ul. 3 Maja 30/2, 62 – 200 Gniezno
tel./fax. 061 424 00 17
biuro@europracownik.eu
koordynator@europracownik.euDodatkowo prezentujemy Państwu podobne szkolenie przygotowane przez Kujawsko - Pomorską Organizację Turystyczną


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki