BIPNiedziela, 11.6.2023

Zaproszenie na XXII sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XXII sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNA XXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
28 SIERPNIA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXI Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2008 roku.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2008 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2008 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Andrzeja Schulza na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie p. Leszka Dombka
  2. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Anny Tritt na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Barbary Pacyńskiej na działania Starosty Gnieźnieńskiego
  4. w sprawie: powierzenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie rozpatrzenia skargi p. Małgorzaty Napierały na działalność Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki