BIPNiedziela, 04.6.2023

69.rocznica sowieckiej agresji na Polskę

69.rocznica sowieckiej agresji na Polskę
Jak wynika z sondażu ,,Rzeczpospolitej’’, zaledwie 38 proc. młodych Polaków wie, co wydarzyło się 17 września 1939 roku. Aż 28 proc. ankietowanych osób w wieku 18-29 lat twierdziło, że tego dnia Polskę zaatakowały wojska niemieckie. Tym bardziej cieszyła starostę Krzysztofa Ostrowskiego liczna obecność na uroczystości młodzieży.

- Spotkaliśmy się dzisiaj, aby dać wyraz naszej pamięci o tym, co wydarzyło się 17 września 1939 roku i płynących z tego wydarzenia konsekwencjach – mówił starosta witając zgromadzonych gości. – Były to konsekwencje i krótkofalowe – ponad połowa Polski znalazła się pod okupacją sowiecką, i długofalowe, czyli Jałta, powstanie państwa polskiego w 1945 zależnego od ZSRR. Nie byłoby możliwe to wydarzenie, gdyby nie współpraca z Niemcami. Pakt Ribbentrop- Mołotow umożliwił Hitlerowi najazd na Polskę, gdyż Niemcy były w tym czasie zbyt słabe, aby walczyć na dwóch frontach. Zresztą ta tradycja współpracy polsko-rosyjska jest dłuższa – trzy rozbiory Polski, II wojna światowa, odnowiła się ona również pod koniec XX wieku, czego przykładem może być choćby projekt rurociąg gazowego, który ma łączyć Niemcy z Rosją. Pozwolicie Państwo, że zacytuję Sołżenicyna, którego książki otworzyły naszym zachodnim sąsiadom oczy na system sowiecki. W 2007 roku powiedział do niemieckiego Spiegla: ,,Niemcy i Rosja mają do siebie słabość. Jest tu wyraźny palec Boży, bo inaczej ta sympatia nie przetrwałaby dwóch szaleńczych wojen’’.

Jak podkreślił starosta, miejsce uroczystości nie jest przypadkowe. W kwietniu tego roku posadzone zostały tutaj dęby symbolizujące pomordowanych w Katyniu. - Jak napisał w książce ,,Katyń – zbrodnia i kłamstwo’’ Tadeusz A. Kisielewski ,,Zakłamanie mordu katyńskiego stało się fundamentem zależnego od ZSRR państwa polskiego i oficjalnych relacji między oboma krajami’’- cytował.

- Negowanie niemieckiego sprawstwa kwalifikowane było przez radziecki aparat represji jako postawa antynarodowa. Były i jaśniejsze momenty we współpracy polsko – rosyjskiej. Prezydent Gorbaczow przeprosił za zbrodnię katyńską. Prezydent Jelcyn, dążąc do wykorzenienia wszelkich wpływów partii komunistycznej, szukał wsparcia także w Polsce i dlatego przekazał prezydentowi Wałęsie uwierzytelnione kopie dokumentów dotyczących Katynia.
Choć od czasu procesu norymberskiego władze radzieckie kwalifikowały mord w lesie katyńskim jako zbrodnię przeciw ludzkości, która nie ulega przedawnieniu, to podczas drugiej kadencji prezydenckiej Władimira Putina, rozpoczętej w 2004 roku, Kreml zmienił zdanie. Rosjanie nie podali motywów tej decyzji, zakończyli śledztwo, a 116 ze 183 tomów jego dokumentacji utajnili i odmówili przekazania Polakom.
4 lutego tego roku, cztery dni przed wizytą premiera Donalda Tuska w Moskwie, w dodatku ,,Niezawisomoj Gaziety’’ poświęconym obronności ukazał się artykuł głoszący, że ,,potwornej zbrodni na Polakach (w Katyniu) są winni hitlerowcy’’. W czerwcu 2007 r natomiast, podczas zwołanej przez siebie konferencji wykładowców nauk społecznych, Władimir Putin ,,Apelował, aby wpajać młodym Rosjanom dumę z historii radzieckiego mocarstwa oraz usunąć ze szkolnych książek ,,obraźliwe fragmenty’’ podważające prawdę o zwycięskiej II wojnie światowej.’’ Podobna konferencja odbyła się już w 2002 roku, a jej pokłosiem było zastosowanie się wielu historyków do wezwania prezydenta, by ,,oczyścić historię z politycznych plew’’. Polegało to na przemilczaniu lub zniekształcaniu wstydliwych dla obecnego rosyjskiego rządu faktów.
Współpraca pomiędzy dwoma państwami jest możliwa tylko wtedy, gdy jest ona oparta na poszanowaniu historii, prawdziwej historii. Nie można mówić o ,,partnerskiej współpracy’’, czy ,,przyjaźni między narodami’’, jeżeli jest ona oparta na kłamstwie.
Nie chcę, abyście Państwo odebrali moje wystąpienie jako antyrosyjskie – chodzi mi jedynie o koniczność dążenia naszego narodu do prawdy. Niech potwierdzeniem mych słów będzie uznanie wobec Międzynarodowego Stowarzyszenia Memoriał, założonego przez obywateli rosyjskich dążących do ujawnienia i wyjaśnienia ukrytych lub zakłamanych dotąd zdarzeń z najnowszej historii Rosji. Stowarzyszenie to protestowało m.in. przeciwko umorzeniu śledztwa w sprawie katyńskiej 21 kwietnia 2004 r i wystosowało w tej sprawie do zastępcy prokuratora generalnego Federacji Rosyjskiej, naczelnego prokuratora wojskowego Rosji.
Jak widać, są też Rosjanie, którym ciąży oficjalne stanowisko ich państwa, którzy dążą do prawdy.

Metropolitę gnieźnieńskiego, abp. Henryka Muszyńskiego reprezentował ks. Kan. dziekan Andrzej Grzelak. - Drodzy Państwo, w imieniu Księdza Arcybiskupa przekazuję Państwu tutaj obecnym słowa duchowej łączności. Wydawałoby się, że po takim wielkim doświadczeniu, jakim był wrzesień 1939 roku, umrą wszelkie nadzieje, a jednak nasi przodkowie, nasi rodzice i dziadkowie okazali wielką moc ducha. Najpierw ogromną miłość wobec tego wspólnego dobra jakim jest Ojczyzna. Myślimy dzisiaj o organizowaniu się i istnieniu państwa podziemnego, o różnych formach walki z najeźdźcą, hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją. Myślimy o Armii Krajowej i myślimy o tym szczególnym świadectwie miłości do Polski i umiłowania wolności, jakim było Powstanie Warszawskie. I ten zryw, i ta postawa patriotyzmu została wtedy tak bardzo krwawo stłumiona. Tyle ofiar, przed którymi chylimy czoła. Ale drodzy Państwo, wiemy także i o tym, że tamto świadectwo nie pozostało daremne. Tutaj w Gnieźnie, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy niedaleko Wzgórza Lecha i Katedry Gnieźnieńskiej, to wielu z nas tu obecnych pamięta, jak Gnieźnianie, ale nie tylko oni, gromadzili się tłumnie w Katedrze Gnieźnieńskiej, i wsłuchiwali się w nauczania. Najpierw Prymasa Kardynała Hlonda, a potem Prymasa 1000-lecia Stefana Wyszyńskiego. Jeden i drugi bronił praw narodu, praw do życia w wolności, praw do pełnego samostanowienia. My jesteśmy tym pokoleniem, które ma to szczęście, że oto cieszymy się prawdziwą wolnością. Ale tak jak uczył nas nasz wielki rodak, także tu na tej naszej gnieźnieńskiej ziemi Jan Paweł II, tu właśnie nam przypomniał, najpierw w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku, kontynuując jakby to co zaczęło się na Placu Zwycięstwa w Warszawie, że i nasz naród i narody Europy Środkowej i Wschodniej mają prawo do wolności. I tutaj modlił się jako następca św. Piotra o dar pięćdziesiątnicy Słowian. O obecność i działanie Ducha Świętego, który zawsze nie zagrażając nikomu, żadnemu człowiekowi, żadnemu narodowi – prowadzi człowieka do prawdy i obdarowuje go rzeczywistą wolnością. I później miały miejsce wydarzenia, których już my jako to pokolenie, które teraz żyje na tej ziemi uczestniczyliśmy. I dzisiaj to wszystko staje przed naszymi oczami. I dziękujemy Opatrzności Bożej za tych, którzy w imię wolności Ojczyzny ponieśli największą ofiarę. Ale także dzisiaj wspominając przeszłość ciągle musimy pamiętać o tym, że Ojczyzna, która jest wspólnym dobrem, domaga się także i z naszej strony odpowiedniej postawy. A Jan Paweł II powiedział także krótko, że wolność, która jest wielkim skarbem człowieka, która zawsze jest darem, jest jednocześnie zadaniem. I życzę przy tej dzisiejszej uroczystości abyśmy my, a przez nas może także inni, aby młodzież ciągle pamiętała o tym zobowiązaniu. Żebyśmy my wszyscy pamiętali o tym zobowiązaniu, że wolność jest darem. Ale wolność jest także zadaniem, które trzeba ciągle mieć przed oczyma i które trzeba ciągle podejmować. U podstaw tego żeby wzrastać w wolności, a przez to żeby przyczyniać się pomyślności i Ojczyzny, i każdego z obywateli, którzy żyją w granicach naszej Ojczyzny, jest właśnie wierność prawdzie, wierność dobru, wierność tym podstawowym i niezbywalnym prawom każdego człowieka i każdego narodu.

Wśród gości obchodów, był Włodzimierz Minikowski ze Stowarzyszenia Katyń. - Jestem wnukiem oficera polskiego zamordowanego w Charkowie, jeńca obozu starobielskiego. Przez wiele lat w rodzinie nie mogliśmy mówić o tym, co się z dziadkiem w zasadzie stało. Jako dziecko, naiwny wtedy jeszcze, kiedy znalazłem wśród rodzinnych pamiątek pocztówkę ze Starobielska. Pocztówkę i treść napisaną przez dziadka, z rosyjskim adresem, a uczyłem się rosyjskiego w szkole. Naiwnie na ten adres napisałem pozdrowienia dla dziadka. Po latach niestety okazało się, że ten adres jest już nieaktualny – dzielił się swoimi doświadczeniami. - Chciałbym zacytować to, co zostało tutaj zawarte w ubiegłym roku przy posadzeniu dębów, a więc słowa Jana Pawła II. Pozwolicie państwo, że je zacytuję: „Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nie ograniczonej wolności. Nie można zgubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu prawdy, która go przerasta. Ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”. Proszę państwa, pochylmy z szacunkiem głowy nad losem naszych przodków, bliskich naszych, ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa w 69. rocznicę napaści armii sowieckiej na Polskę.

Uroczystości uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie.

Spod Dębów Katyńskich uczestnicy obchodów przeszli do kościoła p.w Św. Trójcy, na mszę św. sprawowaną przez ks. Kan. Zenona Rubacha. Po niej złożone zostały kwiaty pod Tablicą Katyńską.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki