BIPCzwartek, 29.7.2021

Wizyta Powiatowego Rzecznika Konsumentów na sesji w Kłecku

Wizyta Powiatowego Rzecznika Konsumentów na sesji w Kłecku
Pani rzecznik poinformowała radnych o zadaniach, którymi zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50, poz. 331 ze zmianami) zajmuje się Powiatowy Rzecznik Konsumentów, tj.: zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań.
Zwróciła się ona również do radnych z prośbą o poinformowanie mieszkańców gminy o możliwości uzyskania bezpłatnych porad prawnych w zakresie spraw konsumenckich w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Dodatkowe wiadomości umieszczone są na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Kłecko.

Przypominamy, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w poniedziałki i piątki w godzinach 11.00 – 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego, przy ulicy Jana Pawła II 9/10, pokój nr 26 na II piętrze. Możliwy jest także kontakt telefoniczny: 61 424 07 26 bądź drogą elektroniczną: rzecznikkonsumentow@powiat-gniezno.pl

Marcin Puk
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych