BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Largo – znaczy szeroko

Largo – znaczy szeroko
Inicjatorem powstania centrum było starostwo powiatowe, które przekazało na ten cel 200 tys. zł, a dodatkowe 100 tys. zostało pozyskane na drodze konkursowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
– W powiecie gnieźnieńskim mamy około stu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. Często borykają się one z problemami lokalowymi czy organizacyjnymi, pomysł zasadza się więc na tym, by stworzyć jedno miejsce, z którego będą mogły te organizacje korzystać, gdzie będzie sala konferencyjna, dostęp do komputerów, gdzie będą zatrudnieni pracownicy socjalni – poinformował starosta Krzysztof Ostrowski. Starosta przekazał również słowa podziękowania realizatorom projektu, dyrektor PCPR Elżbiecie Pilarczyk i jej zastępcy Arturowi Babikowi.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się takie pomieszczenie pozyskać i myślę, że będzie ono wszystkim bardzo dobrze służyło – przyznała podczas otwarcia centrum dyrektor Pilarczyk. Jak dodała, działania ,,Largo’’ mieszczą się w realizowanym przez PCPR na rzecz osób psychicznie chorych programie ,,Akord’’.
– Oprócz pomocy w zakresie osób niepełnosprawnych, chcielibyśmy tutaj też realizować zadania w obszarze pomocy rodzinie. Nie tylko rodzinie w głębokim kryzysie, ale też rodzinie, która funkcjonuje normalnie, ale w której zdarzają się czasami na przykład problemy wychowawcze i która oczekuje wsparcia. Dlatego będą się tutaj odbywały dyżury psychologa i doradcy zawodowego – powiedziała dyrektor Pilarczyk.

Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne mogą się również zapisywać na zajęcia warsztatowe, które będą się tutaj odbywały: plastyczne, fotograficzne i komputerowe. Zapisy przyjmowane są codziennie od godz. 9.00 do 15.00.

Podczas otwarcia Centrum Aktywności Społecznej wystawiony został spektakl na podstawie tekstu S.I. Witkiewicza ,,Regulamin firmy portretowej’’, przygotowany przez Andrzeja Malickiego, z udziałem Marka Cybułki.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki