BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na XXIV sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XXIV sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
23 PAŹDZIERNIKA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Starosty nt. analizy oświadczeń majątkowych osób, które zostały zobowiązane do ich złożenia na podstawie art. 25c ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu nt. analizy oświadczeń majątkowyh radnych składanych na podstawie art. 25c ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami).
 9. Analiza poziomu opieki szpitalnej i ambulatoryjnej (specjalistycznej i podstawowej) opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w realiach nowych kontraktów z NFZ.
 10. Informacja Zarządu o realizacji zadań z wykorzystaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pozabudżetowych za I półrocze roku 2008.
 11. Przedstawienie zadań pozostających do wykonania w oparciu o pozyskane dofinansowanie na II półrocze roku 2008.
 12. Propozycja przyjęcia apelu, do Platformy Obywatelskiej partii rządzącej Donalda Tuska o zaprzestanie likwidacji szpitali i przekształcanie ich w spółki handlowe na wniosek radnego Tadeusza Pietrzaka.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego ustanowionego uchwałą nr XXIV/197/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 31 marca 2005i uchwalenia jego tekstu jednolitego
  2. w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XVIII/183/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia lokali mieszkalnych.
  3. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 14. Interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki