BIPCzwartek, 08.6.2023

Matura w powiecie

Matura w powiecie
Wyniki te zostały pokazane w kontekście wszystkich etapów edukacyjnych. Jeżeli mówimy o poprawie jakości kształcenia, to musimy wziąć pod uwagę tę jakość od początku – podkreśliła dyrektor Kuźniak, odwołując się do Raportu Międzynarodowych Badań PISA.

Zdawalność egzaminów maturalnych w powiecie gnieźnieńskim wyniosła 74,5 proc. Pytanie czy to jest zadowalający wynik czy nie? Z punktu widzenia pomiaru dydaktycznego można powiedzieć, że zadowalający. Pomiarowcy mówią, że jeżeli wynik jest powyżej 70 to jest zadowalający. Odnosząc z kolei do wyniku krajowego, wyniku okręgu, wyniku województwa, można mieć tu wątpliwości. Wynik ten jest niższy.

Aleksandra Kuźniak zwróciła również uwagę na wybierane na egzaminie przedmioty. Bardzo popularna jest geografia, natomiast matematykę, która od przyszłego roku będzie przedmiotem obligatoryjnym, wybrało tylko 10 proc. zdających.

Problemy z rozszerzonym

Biorąc pod uwagę poziom, to w przypadku podstawowego wyniki oscylują wokół średniej, natomiast w większości przedmiotów są trochę niższe. Trochę gorzej jest jeśli chodzi o poziom rozszerzony. Tutaj oprócz języka polskiego, wynik jest niższy od średniej – powiedziała dyrektor.

W przypadku egzaminu zawodowego, średnia w Wielkopolsce wynosiła 54 punkty, w powiecie gnieźnieńskim były to 53, 2 pkt. Jest to jednak taka średnia, która jest liczona, biorąc pod uwagę wszystkie typy szkół. Natomiast w zakresie poszczególnych typów szkół, wygląda to trochę inaczej. Wyciągnęłabym z tego taki wniosek, że zdawalność etapu praktycznego jest niższa od pisemnego. To jest też prawidłowość ogólnopolska. To jest także sygnał, że trzeba uczniom stworzyć warunki do praktycznej nauki zawodu, nie da się nauczyć teoretycznie, jak praktycznie wykonywać pewne czynności – stwierdziła Aleksandra Kuźniak.

Dokonania i plany

Dyrektor wydziału oświaty wymieniła również, co w obecnej kadencji zostało zrobione na rzecz poprawy jakości kształcenia: utworzone zostało Centrum Kształcenia Praktycznego, przyjęty nowy regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego, dostosowanie profilów kształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy, rozszerzony został system stypendialny dla najzdolniejszych uczniów w danych dziedzinach, prowadzone są konkursy na dyrektorów placówek. W planach jest natomiast stworzenie bazy e-doradztwa, opracowanie programu ,,Praca z uczniem w domu’’, praca z uczniem zdolnym, a także odpowiednie wyposażenie szkół zawodowych.

Koalicja mówi jednym głosem i wprowadza w czyn, to co mówi

Dyskusję na temat oświaty podsumował starosta Krzysztof Ostrowski. Zaczął – jak sam określił – przewrotnie. - Postawię tezę, że nasi koledzy z SLD mają pecha, że koalicja, której wróżyli, ze będzie się kłóciła, że nie będzie miała ludzi kreatywnych, że koalicja złożona z Ziemi Gnieźnieńskie, Platformy Obywatelskiej, PiS-u, ukłon w stronę radnego niezależnego Roberta Gawła, nie tylko potrafi mówić jednym głosem, współpracować, ale też potrafi wprowadzić w czyn to co mówi. Myślę, że to wyznacza nowe standardy polityki lokalnej - powiedział starosta.
Ja tylko przypomnę, w takim krótkim politycznym wstępie, że w naszym programie, który ogłosiliśmy na początku naszej kadencji były cztery punkty. Jednym z nich była edukacja. Sądzę, że nawet poziom dyskusji, która się tutaj odbywa, poziom przygotowanych materiałów, obecność Państwa na sali świadczy o tym, że zarząd i rada dotrzymuje słowa.
Jak przyznał starosta, jest jeszcze dużo pracy do wykonania. Szkoła jest nastawiona na przeciętnych, słabych, a zaprzepaszczany jest potencjał najzdolniejszych. Jest to charakterystyczne nie tylko dla naszego powiatu, ale dla całego kraju.

Merytoryczne kierownictwo najważniejsze!

Od czego zależy skuteczność kształcenia? Krzysztof Ostrowski wymienił 11 czynników, które określił prof. Bolesław Niemierko. Na pierwszym miejscu stawia on merytoryczne kierownictwo (dlatego, co podkreślił starosta, tak ważna jest polityka kadrowa, którą zarząd powiatu prowadzi, a która wywołuje tyle emocji wśród członków SLD), następnie jest wspólna wizja, wspólne cele, wysokie oczekiwania, ambitne zadania, systematyczne ocenianie osiągnięć uczniów w szkole, podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli oraz pozyskiwanie rodziców do partnerstwa ze szkołą.
Jako przykład poprawy jakości kształcenia, która nastąpiła po zmianie dyrektora, starosta podał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. ZSP nr 2. - Od 1 września ubiegłego roku dyrektorem jest pan Sylwester Sip. Przez wiele lat dyrektorem był pan Kowalczewski, broniony tutaj przez kolegów z SLD i panią Lidie Rezler. I teraz powiem Państwu co przez rok można było w tej szkole zrobić. Utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego, co przez 8 lat nie udawało się zrobić. Otworzono z dniem 1 października 2007 roku Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – ten ośrodek wykonał 25 kursów zawodowych. Jeśli chodzi o bazę dydaktyczną – powstała nowa pracownia elektroniczna z wyposażeniem, nowe klasopracownie, praktycznie ze środków zewnętrznych. I co usłyszałem z okazji otwarcia roku szkolnego - trzykrotnie poprawiono wynik egzaminów zewnętrznych zawodowych. Wszystkie wyniki przekraczają średnią krajową, trzykrotnie poprawiono wynik zewnętrznych egzaminów zawodowych. Proszę państwa ja wiem, że to jest przykład skrajny, ale mam też prawo takie przykłady przytaczać.

Tracimy zdolną młodzież

Starosta zwrócił również uwagę na dane dotyczące wyniku egzaminu gimnazjalnego uczniów zdających do trzech gnieźnieńskich liceów ogólnokształcących – I, II i III oraz zdawalność matur w tych szkołach. I tak: I LO – 97 proc. zdawalności, ,,wejściówka’’, czyli wynik egzaminu gimnazjalnego 70 pkt., II LO 96 proc. zdawalności – wejściówka – 77 pkt., III LO – 96 proc. zdawalności – wejściówka – 61, 86 pkt. - Tracimy gdzieś zdolną młodzież, dlatego wpadłem na pomysł, który spróbujemy jeszcze w tym roku wprowadzić w czyn, aby tę młodzież, która chce się uczyć, która najczęściej wybiera poziomy rozszerzone po prostu dodatkowo dokształcać przez najlepszych profesorów, przez najlepszych wychowawców w ramach specjalnych zajęć pozalekcyjnych, ale nie w obrębie szkoły, ale pozaszkolnych – poinformował starosta.

Pro publico bono

I na koniec chciałbym złożyć deklarację, że we wszystkim, co się działo przez ostatnie dwa lata w oświacie i myślę, że przez następne dwa lata będzie się działo, w szanownym gronie, z paniami i panami dyrektorami, także z gronem pedagogicznym, z rodzicami, bo przecież ta współpraca z rodzicami jest bardzo ważna, z uczniami, przyświeca jeden cel – pro publico bono. Będziemy działać i interes ucznia będzie ponad wszystkim.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki