BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Europejskie fundusze dla powiatu

Europejskie fundusze dla powiatu
Planuje się zakup wyposażenia dla pracowni zawodowych - specjalistycznych: rysunku technicznego, diagnostyki pojazdowej, obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, obróbki cieplnej, pracowni spawalniczej, pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy podwozi samochodowych, naprawy silników oraz pracowni oczyszczania ekologicznego. - wyjaśnia Maria Suplicka., p.o. dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE w Starostwie Powiatowym.

W skład wyposażenia wchodzą m.in.: stoły kreślarskie, tokarka numeryczna, strugarki, frezarki, szlifierki, kotlina kowalska, aparat do spawania gazowego, spawarki elektryczne, a także inne urządzenia niezbędne do funkcjonowania w/w pracowni. Przebudowa obiektu i wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne zapewni najwyższą jakość kształcenia w nowoczesnych pracowniach, co przyczyni się do podwyższenia poziomu kształcenia. Umożliwi też wprowadzenie nowych kierunków takich jak: operator obrabiarek skrawających i mechanik – monter maszyn i urządzeń. Pozwoli również na poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób, które z różnych powodów znalazły się poza systemem kształcenia. Działanie ma zapewnione wsparcie lokalnych zakładów pracy na rzecz podwyższenia wyników kształcenia zawodowego. Planuje się oddać do użytku w 2012r. całkowicie odnowiony obiekt dydaktyczny. Kolejno w 2009r – 2 pracownie, w 2010r – 4 pracownie, w 2011r – 2 pracownie, w 2012r.- 3 pracownie. W sumie ma zostać oddanych do użytku 11 pracowni w dwóch budynkach.

W ramach projektu planuje się wprowadzenie zawodu mechanik pojazdów samochodowych ze specjalizacją diagnostyka pojazdowa oraz zawodu spawacz ręczny gazowy.
Jak wynika z raportu Urzędu Pracy w Gnieźnie ten ostatni zawód jest zawodem deficytowym – stwierdza Maria Suplicka.

W chwili obecnej szkoła prowadzi zajęcia w dwóch budynkach. Pierwszy z nich pochodzi z roku 1939, do użytku szkolnego oddany został w 1951r. Ściany murowane, stropy ogniotrwałe pokryte papą, okna z metalowymi ramami. Działy szkoleniowe wyposażone są jedynie w podstawowe urządzenia do obróbki ręcznej, obróbki cieplnej (kuźnia) oraz do spawania (jedno główne stanowisko spawalnicze). Drugi budynek został zbudowany na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych z betonowych elementów segmentowych. Mieści się tu pracownia dydaktyczna stacji kontroli pojazdów, wyposażona w kanały do napraw i diagnostyki pojazdów. Dlatego też modernizacja warsztatów wydaje się nie tylko uzasadniona, ale i konieczna. Nowoczesna szkoła współpracująca z lokalnymi przedsiębiorstwami i kształcąca na ich potrzeby przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów lokalnych oraz pozwoli na równy dostęp do form edukacyjnych dziewczętom i chłopcom z okolicznych małych miasteczek i wsi.

Piotr Kielin
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki