BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Symbioza nauki i praktyki

Symbioza nauki i praktyki

Projekt trwających od stycznia do lipca tego roku praktyk był efektem współpracy uczelni, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz GARG i jak zapowiedział starosta Krzysztof Ostrowski, podobne działania będą realizowane także w przyszłości.

Gniezno jest wzorcowym miejscem, w którym odbywa się symbioza nauki i praktyki – mówił podczas spotkania kończącego projekt prof. A. Mikołajczak , dyrektor naukowy CEG. – Wizjonerstwo starosty, który dostrzegł taką możliwość i dał Państwu szansę realizowania własnych ambicji, zasługuje na szczególne zauważenie. Myślę, że powinniśmy tym się szczycić w całej Polsce, bo nie jest to praktyka codzienna.

Zarówno prezes GARG Jarosław Grobelny, jak i koordynatorka projektu i równocześnie jedna z opiekunek studentów - Joanna Cieślińska bardzo pozytywnie wyrażali się o uczestnikach praktyk, podkreślając ich ogromne zaangażowanie w działania nadobowiązkowe ( praktyki wykraczały poza standardowy program studiów).

Każdy z uczestników objęty został opieką opiekuna, z którym ustalone zostały cele szczegółowe praktyk, zadania, w których praktykant brał udział, a także wiedza, którą chciał zdobyć. Program każdego studenta ustalony został indywidualnie oraz dostosowany do jego zainteresowań i oczekiwań. Odbyli oni od 40 do 200 godzin praktyk. - Praktykanci zostali zaangażowani w przedsięwzięcia realizowane przez GARG, w projekty które wspólnie pisaliśmy – wymieniał Jarosław Grobelny. – Poznawali nie tylko same programy, ale poznawali pisanie projektów w generatorach wniosków i akty prawne z tym związane. Jak dodał również prezes GARG, jednej ze studentek zaproponowany został staż w agencji, po którym prawdopodobnie zostanie zatrudniona.

Wszyscy praktykanci zdobyli również doświadczenie pedagogiczne. Pod kierownictwem koordynatora Programu Praktyk Studenckich przygotowali i przeprowadzili w gnieźnieńskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych autorskie zajęcia warsztatowe o tematyce integracji europejskiej: w zależności od szkoły i wieku uczniów, nauczali m.in. o historii integracji europejskiej, strefie EURO, kulturze państw członkowskich UE, polityce regionalnej, symbolach UE. W czasie prac nad scenariuszami warsztatów, rozszerzyli swoją wiedzę w zakresie integracji europejskiej, poznali zasady przygotowywania warsztatów, wykorzystania metod aktywizujących w pracy w szkole, techniki radzenia sobie z grupą oraz techniki prezentacji. Łącznie odbyło się 18 warsztatów, w dziewięciu różnych tematach.

Podczas spotkania w starostwie, kończącego projekt, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu praktyk oraz opinię wystawioną przez opiekuna. Jednym z elementów projektu był konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską. Najwyżej oceniona została praca Marty Kowalewskiej ,,Rola rekrutacji i selekcji w zarządzaniu zasobami ludzkimi’’ napisana pod kierunkiem dr. Adama Szymaniaka. Nagrodę – zakupiony ze środków budżetu powiatu laptop, wręczył laureatce starosta Krzysztof Ostrowski.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki