BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na XXV sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XXV sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
20 LISTOPADA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Zagadnienia ochrony środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
  2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ,
  3. SANEPID,
  4. Klub Ekologiczny.
 8. Informacja Społecznej Straży Rybackiej o sytuacji na akwenach wodnych w Powiecie Gnieźnieńskim.
 9. Ocena sytuacji w rolnictwie w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  2. Agencja Rynku Rolnego,
  3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  4. Wielkopolska Izba Rolnicza,
  5. Powiatowy Lekarz Weterynarii,
  6. Powiatowy Zespół Doradczy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
  7. Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 10. Informacja o współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2008 roku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn - Łagiewniki Kościelne – Zakrzewo.
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  4. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  5. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  6. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  7. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008.
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki