BIPPiątek, 09.6.2023

Dziś liczy się kapitał intelektualny

Dziś liczy się kapitał intelektualny

Od tego roku szkolnego, na podstawie uchwały Rady Powiatu, dla młodzieży z placówek oświatowych podległych powiatowi przewidziano dodatkową formę stypendiów – stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z poszczególnych przedmiotów. Ideą było nagrodzenie osób, które wykazują zainteresowania i nieprzeciętną wiedzę z danej dziedziny.
Z budżetu powiatu przekazano łącznie na ten cel 72 tys. 150 zł, co umożliwiło ufundowanie 111 stypendiów.
Ich uroczyste wręczenie odbyło się wczoraj w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie. Nagrodzonej młodzieży towarzyszyli dyrektorzy szkół i rodzice.

Przedstawiciele Zarządu – starosta Krzysztof Ostrowski, wicestarosta Dariusz Pilak oraz członek Zarządu Wojciech Krawczyk, wręczyli również stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe oceny ze wszystkich przedmiotów (przyznano ich 11 za łączną kwotę 16 tys. 500 zł) oraz socjalne dla najzdolniejszej młodzieży ( 15 stypendiów za 27 tys. zł).

Stypendiami wyróżniona została przez powiat również trójka uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.
- Przed 50 laty o statusie danego kraju decydował kapitał materialny. Sytuacja ta bardzo się jednak zmieniła i dziś o miejscu państwa w świecie decyduje kapitał intelektualny – mówił podczas uroczystości starosta Krzysztof Ostrowski. – Szansą Polski na dogonienie innych państw z bogatszej części Europy jest więc intelekt.
Starosta przypomniał również, że działania na rzecz rozwoju edukacji w powiecie należą do jednego z czterech priorytetów, które Zarząd przyjął na początku kadencji. Jako przykład realizacji tych deklaracji, Krzysztof Ostrowski wymienił powołanie Centrum Kształcenia Praktycznego, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, zamiast powierzania tych funkcji jednoosobowo, nowy regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych, tak by można było przyznać je w wyższej kwocie – od 200 do 800 zł (wcześniej ok. 60 zł) najlepszym nauczycielom, czy też publiczna dyskusja na temat wyników egzaminów maturalnych w powiecie (wcześniej przygotowywany rokrocznie na ten temat raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu pomijany był milczeniem).
Z raportu tego wynika, że nasze szkoły radzą sobie z uczniami średnimi i gorszymi, tracą jednak gdzieś uczniów najzdolniejszych – stwierdził starosta. Dlatego opracowujemy projekt pracy ze zdolną młodzieżą, który będzie realizowany od września przyszłego roku.

Starosta podziękował również rodzicom za trud, jaki wkładają w wychowanie młodzieży.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki