BIPWtorek, 03.8.2021

Jak szlifować talent?

Jak szlifować talent?


Toruńska szkoła, prowadzona przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, ma w tym względzie wieloletnie doświadczenie. Pierwszym ważnym elementem są odpowiednio przygotowane kryteria naboru młodzieży. Dalsza praca z młodzieżą ma na celu rozwój osobowości i pasji młodego człowieka. Jak podkreśla Aleksandra Kuźniak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu starostwa, która uczestniczyła w wyjeździe, nie ma tutaj zjawiska ,,wyścigu szczurów’’, lecz skupienie na człowieku. Na każdym kroku zauważalne jest wielkie zaangażowanie nauczycieli i innych pracowników, ich twórcze podejście do pracy. Widać to chociażby na takim prozaicznym przykładzie, jak zorganizowanie biblioteki szkolnej, w której na środku stoi kanapa, na której można czytać i dyskutować o książce.

W procesie dydaktycznym towarzyszą pedagodzy i psycholodzy. Źródłem problemów osobowościowych zdolnej i ambitnej młodzieży mogą stać się bowiem zbyt wysoko stawiane sobie poprzeczki.

Dyrekcja placówki jest bardzo otwarta na współpracę z powiatem gnieźnieńskim. Zapewne wiele pomysłów zostanie wykorzystane w opracowywanym właśnie projektem, adresowanym do najzdolniejszych uczniów z klas I i II szkół ponadgimnazjalnych, który ma ruszyć od marca przyszłego roku.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych