BIPNiedziela, 04.6.2023

Zaproszenie na XXX sesje Rady Powiatu

Zaproszenie na XXX sesje Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad
(wstępny)

XXX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 STYCZNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z uroczystej sesji w dniu 28 grudnia 2008r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
 9. Współczesne zagrożenia dla aglomeracji miejskich „Zapoznanie się ze studium przypadku - skażenie wody w Pleszewie”.
 10. Sprawozdanie Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008, powołanej na podstawie art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 11. Roczne sprawozdania Stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. Komisja Rewizyjna
  2. Komisja Finansowa
  3. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  4. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  5. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej
  6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok
  3. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  4. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  5. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  6. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2009 rok.
  7. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
  8. w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami.
  9. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki