BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii

Konferencja na temat odnawialnych źródeł energii

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

Obecny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce a ustawodawstwo Unii Europejskiej dot. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym państw – członków UE
 Zasoby geotermalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem ich bogactwa w północno – wschodniej Wielkopolsce, w tym w powiecie gnieźnieńskim
 Możliwości i koszty wykorzystania energii odnawialnej
 Wytwarzanie „czystej’ energii a środowisko w porównaniu do wytwarzania konwencjonalnego
 Ekonomiczne aspekty wykorzystania energii odnawialnej w krajach UE
 Wszechstronne, w tym finansowe, korzyści płynące z wykorzystania energii odnawialnej, w tym bezpieczeństwo energetyczne kraju i obniżenie kosztów produkcji.

Do udziału w konferencji i przedstawieniu tematyki zaproszono następujących specjalistów:
1. Pana prof. dr hab. Ryszarda Kozłowskiego z Politechniki Krakowskiej – dyrektora naukowego międzynarodowego towarzystwa naukowego,
2. Pana prof. dr hab. Jana Szyszko – Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w latach 1997-1999, Ministra Środowiska w latach 2005-2007, Posła na Sejm RP
3. Pana prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego z Zakładu Biogeografii i Paleoekologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Pana dr Lecha Kożuchowskiego z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
5. Pana dr hab. Pawła Sorokę- pracownika naukowego Warszawskiej Szkoły Zarządzania, koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego.

W programie konferencji zaplanowana jest również dyskusja i możliwość zadawania pytań wykładowcom. Serdecznie zapraszamy

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki