BIPPoniedziałek, 29.5.2023

X Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Uchwalenie deklaracji Rady Powiatu w sprawie nadania Ojcu Świętemu tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Gniezna”.
 8. Działalność Specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.
 9. Sytuacja ekonomiczna służby zdrowia po likwidacji Kas Chorych.
 10. Ocena dostępności świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej
 11. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną
 12. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmiany uchwały nr XLVI/277/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej modernizacji drogi powiatowej nr 32303 (Murowana Goślina)-gr. pow. – Karczewo
  2. przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miasta Gniezno
  3. przekazania Gminie Miasto Gniezno zadania polegającego na monitorowaniu wybranych obszarów miasta Gniezna oraz zainstalowania systemu monitorowania z wyposażeniem stanowiska monitorowania.
  4. kompleksowej termomodernizacji budynku szkolnego w Gnieźnie wraz ze zmianą kotłów węglowych na kotły opalane gazem ziemnym GZ-35 i modernizacją systemu ogrzewania, ułożenia 80 m2 kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. (ul. Powstańców Wielkopolskich).
  5. modernizacji kotłowni poprzez zastąpienie paliwa stałego – biopaliwem, ociepleniem rurociągów oraz pełną modernizacją budynku szkolnego w Witkowie
  6. zmiany uchwały nr III/22/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie stawek dotacji do gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie
  7. przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
  8. zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego
  9. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2003r
 13. Informacja o skupie okopowych
 14. Interpelacje i zapytania Radnych,
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 16. Wolne głosy i informacje,
 17. Zakończenie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki