BIPŚroda, 07.6.2023

II edycja konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

II edycja konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Celem Konkursu jest niezmiennie wyłonienie najlepszych projektów zrealizowanych przy współfinansowaniu z funduszy unijnych, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Polski.

O rozpisaniu kolejnej edycji zadecydowało duże zainteresowanie ubiegłorocznym konkursem i wysoki poziom nagrodzonych projektów. Na konkurs ogłoszony w marcu 2008 r. wpłynęło blisko 200 wypełnionych ankiet z ogromną ilością materiałów ilustrujących te przedsięwzięcia.

Wiele nadesłanych projektów w I edycji konkursu było w końcowej fazie realizacji lub zostało niedawno ukończonych. W związku z tym członkowie Kapituły nie mogli w pełni ich ocenić, choć doceniali, że są to wspaniale zapowiadające się atrakcje turystyczne. Niektóre z projektów określali wręcz jako potencjalnych faworytów na przyszły rok.

Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają również autorów projektów, które w poprzedniej edycji zostały wyróżnione, bądź nominowane do nagrody głównej. Także laureaci mogą ponownie uczestniczyć w Konkursie, nie można jednak zgłosić tych samych projektów, które w poprzedniej edycji otrzymały nagrodę główną w poszczególnych kategoriach.

Udział w Konkursie jest bezpłatny – aby przystąpić do konkursu wystarczy, wypełnić i odesłać załączoną ankietę w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia, filmy, publikacje, prezentacje, itp.).

Termin odsyłania ankiet upływa 3 marca 2009 r.

Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła, w której zasiądą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biura Konkursu oraz eksperci.

Ogłoszenie konkursu poprzedziła wnikliwa analiza poprzedniej edycji. Na jej podstawie opracowano nowy regulamin konkursu oraz ankietę. Co nowego znalazło się w regulaminie? Przede wszystkim utworzona została nowa kategoria „Turystyka aktywna” (np.: ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne). Nie będzie kategorii „Wydarzenie”, które obejmowało festiwale, jarmarki, targi. Teraz tego typu imprezy można zgłaszać do innych kategorii. Tak więc w tegorocznej edycji nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:

  • Rewitalizacja
  • Zabytek
  • Produkt promocyjny (wydawnictwo, portal, kampania promocyjna)
  • Obiekt turystyczny/gastronomiczny
  • Turystyka aktywna (szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, szlaki wodne, parki rekreacyjne)
  • Turystyka transgraniczna i międzynarodowa
  • Turystyka na obszarach wiejskich.

Zwycięstwo w konkursie to nie tylko prestiż w postaci pięknej statuetki wręczanej w świetle kamer i fleszy aparatów podczas uroczystej gali wieńczącej Forum Funduszy Europejskich. To także konkretne działania promujące zwycięzców w kraju i za granicą. Najlepsi mogą więc znowu liczyć na filmy, informacje w mediach, a także multimedialną wystawę „Polska pięknieje”. Przypomnimy, że wystawa poświęcona laureatom poprzedniej edycji zaprezentowana została w grudniu 2008 r. w gmachu Komitetu Regionów w Brukseli. Trudno o lepsze miejsce do promocji projektów europejskich. W tym roku dodatkowo powstanie polsko-angielski album z wszystkimi nominowanymi i wyróżnionymi projektami, a także specjalna tablica, którą laureaci będą mogli zawiesić na elewacji budynku, symbolizującego zwycięski projekt.

Ankieta i regulamin oraz informacje dotyczące poprzedniej edycji konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.funduszeonline.pl

Źródło: biuro konkursu „Polska Pięknieje”


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki