BIPCzwartek, 08.6.2023

Konferencja pt. „Energia zasobów odnawialnych fundamentem suwerenności i zamożności Polski”

Konferencja pt. „Energia zasobów odnawialnych fundamentem suwerenności i zamożności Polski”
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
 • Obecny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce a ustawodawstwo Unii Europejskiej dot. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym państw-członków UE,
 • Zasoby geotermalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem ich bogactwa w północno – wschodniej Wielkopolsce, w tym w powiecie gnieźnieńskim,
 • Możliwości i koszty wykorzystania energii odnawialnej,
 • Wytwarzanie „czystej’ energii a środowisko w porównaniu do wytwarzania konwencjonalnego,
 • Ekonomiczne aspekty wykorzystania energii odnawialnej w krajach UE,
 • Wszechstronne, w tym finansowe korzyści płynące z wykorzystania energii odnawialnej, w tym bezpieczeństwo energetyczne kraju i obniżenie kosztów produkcji.
Do udziału w konferencji i przedstawieniu tematyki zaproszono następujących specjalistów:
 1. Pana prof. dr hab. Ryszarda Kozłowskiego - Prorektora Politechniki Krakowskiej – dyrektora naukowego międzynarodowego towarzystwa zajmującego się czystą energią i poszukiwaniem nośników energii odnawialnej ( Szwajcaria).
 2. Pana dr Lecha Kożuchowskiego – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, od kilku lat prowadzi autorską ekologiczną audycję radiową.
 3. Pana prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego- Zakład Biogeografii i Paleoekologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, vis profesor uniwersytetów szwajcarskich, francuskich, austriackich, fińskich.
 4. Pana dr hab. Pawła Sorokę - profesora Warszawskiej Szkoły Zarządzania- Szkoły Wyższej, Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego, specjalista z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych.
 5. Pana prof. dr hab. Jana Szyszko – kierownika Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW Warszawa, Prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Polski, były Minister Środowiska, laureat nagrody Papieskiej Akademii Nauk, wyróżniony doktoratem h.c.
W programie konferencji zaplanowana jest również dyskusja i możliwość zadawania pytań wykładowcom. Serdecznie zapraszamy

Magdalena Musiałowicz


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki