BIPPiątek, 07.5.2021

Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu

Nadzwyczajna XXXI sesja Rady Powiatu
Proponowany porządek obrad


NADZWYCZAJNA XXXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
19 LUTEGO 2009 ROK


  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie: zmian do uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XXIX/251/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008 – 2013
    2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarskadrukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych