BIPCzwartek, 08.6.2023

Korzyści płynące z wód geotermalnych

Korzyści płynące z wód geotermalnych


Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych samorządowców, przedstawicieli świata nauki, a także młodzieży szkolnej i studentów. Przybyli także goście spoza powiatu gnieźnieńskiego, chcąc bliżej przyjrzeć się tematyce sympozjum. Wszystkich licznie zgromadzonych słuchaczy powitał starosta Krzysztof Ostrowski, wprowadzając zebranych w tematykę konferencji.
– Stopień zanieczyszczenia środowiska spowodował, że konieczne stało się poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, odnawialnych źródeł. A przemawiają za tym redukcja dwutlenku węgla, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby. W obecnych czasach surowce energetyczne stały się bronią strategiczną na świecie. Obserwujemy w środkach masowego przekazu, że są elementy szantażu, nacisku względem państw. Toteż trzeba o tej polityce energetycznej inaczej mówić – podkreślił starosta.
– Powiat gnieźnieński organizował już cykl konferencji, poświęconych odnawialnym źródłom energii. Dzisiaj tematem wiodącym będą wody geotermalne. Od tego by ta energia odnawialna w Polsce była wykorzystana już nie uciekniemy, bo są prawne wymogi Unii Europejskiej, nakazujące wprowadzenie odnawialnych źródeł. Myślę, ze nastąpi to w niedalekiej przyszłości. Niemniej jednak od nas, od wsparcia samorządów, zależy jak ta energia będzie wykorzystywana. Zależy to także od kapitału, jaki zgromadzimy. Ale nie myślę tu tylko o kapitale pieniężnym, ale także o kapitale intelektualnym. Ważna jest także polityka informacyjna, podkreślająca wagę tego problemu i z tego powodu mamy dzisiaj tę konferencję – dodał.

Do udziału w konferencji zaproszono uznanych specjalistów naukowych. Tematyka konferencji obejmowała obecny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, także pod kontem wymogów Unii Europejskiej. Omówione zostały możliwości wykorzystania tych źródeł, a także ekonomiczne korzyści płynące z eksploatacji zasobów naturalnych, poprzez bezpieczeństwo energetyczne kraju i obniżenie kosztów produkcji. Porównano wytwarzanie konwencjonalnej i alternatywnej energii oraz wpływy, jakie wywierają one na środowisko. Najważniejszym punktem były zasoby geotermalne Polski ze szczególnym uwzględnieniem ich bogactwa w północno-wschodniej Wielkopolsce, w tym w powiecie gnieźnieńskim. Podkreślano, jak ważne są własne zasoby energetyczne dla suwerenności państwa. Konieczna jest strategia długofalowego rozwoju energetyki, właśnie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. A wody geotermalne są czystym ekologicznie źródłem energii, z którego można pozyskać również energię elektryczną i mogą okazać się przyszłościową inwestycją dla powiatu gnieźnieńskiego.

Kinga Świtalska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki