BIPNiedziela, 11.6.2023

XXXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XXXII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  Proponowany porządek obrad

  XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
  19 MARCA 2009 ROKU

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
  6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  7. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
  9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie za 2008 rok.
  10. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie z działalności w roku 2008.
  11. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
   2. w sprawie: podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim, a Miastem Browary w Obwodzie kijowskim na Ukrainie.
   3. w sprawie: założenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka z Oddziałami Zorganizowanymi przy Zakładach Opieki Zdrowotnej w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 i Gimnazjum Specjalne nr 11 w Gnieźnie przy ul. Elizy Orzeszkowej 20.
  12. Interpelacje i zapytania Radnych.
  13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
  14. Wolne głosy i informacje.
  15. Zamknięcie sesji.
       Przewodnicząca Rady Powiatu

       Danuta Winiarska
   drukuj:
   udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki