BIPPiątek, 12.8.2022

Czerniejewo ubiega się o środki unijne na teren pod inwestycje

Czerniejewo ubiega się o środki unijne na teren pod inwestycje

W wyniku przeprowadzonego naboru dla którego przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 15 mln euro, przyjęto 25 wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 272 553 788,77 zł z czego łączna wnioskowana kwota o dofinansowanie wynosi 161 234 413,81 zł z Powiatu Gnieźnieńskiego w ramach Działania 1.7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o dofinansowanie projektu aplikowała Gmina Czerniejewo. Głównym celem projektu jest utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim.

Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenu 10,7104 ha pod inwestycje: budowę drogi, wybudowanie urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Całkowity koszt projektu 3 571 751,74 PLN, z czego łączna kwota dofinansowania wynosi 2 321 638,63 PLN. W przygotowaniu wniosku czynnie uczestniczyło Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Justyna Jastrzębska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych