BIPWtorek, 06.6.2023

Szkolenia dla pracowników urzędów gminnych w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego

Szkolenia dla pracowników urzędów gminnych w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowania projektów aktów prawa miejscowego
Kurs jest realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizowany jest dla pracowników urzędów gmin powiatu gnieźnieńskiego i obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń, które odbywać się będą raz w miesiącu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 10 marca, a kolejne 14 kwietnia, 19 maja br.

Kurs ma na celu przede wszystkim:
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników urzędów gmin w zakresie tworzenia POŚ,
  • poprawę jakości procesu stanowienia aktów prawa miejscowego oraz jakości samych aktów,
  • wyrównanie szans wszystkich zainteresowanych gmin na tworzenie profesjonalnych programów ochrony środowiska,
  • zwiększenie współpracy gmin w zakresie identyfikacji zagrożeń środowiskowych i tworzenie spójnych dla danych obszarów fizjograficznych programów ochrony środowiska.

W trakcie szkoleń uczestnicy zdobędą zarówno wiedzę teoretyczną na temat jak skutecznie zaplanować, stworzyć i wdrożyć program Ochrony Środowiska w Gminie oraz samodzielnie opracują aktualizację programu podczas warsztatów praktycznych. W zależności od potrzeb, pomiędzy poszczególnymi spotkaniami mogą odbywać się indywidualne konsultacje dotyczące kolejnych etapów przygotowywania bądź aktualizowania POŚ.

Kurs prowadzony jest przez wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, mających odpowiednią wiedzę teoretyczną i doświadczenie w zakresie programowania ochrony środowiska.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma certyfikat uzyskania wiedzy niezbędnej do właściwego tworzenia POŚ i aktów prawa miejscowego związanych z ochroną środowiska. Certyfikat wydawany jest w języku polskim i angielskim. Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu: Sustainable Urban Management wystawione przez sekretariat międzynarodowego programu The Baltic University Programme realizowanego przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). W imieniu organizatorów Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie serdecznie zaprasza do czynnego udziału w szkoleniach przedstawicieli gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Magdalena Musiałowicz

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki