BIPCzwartek, 01.6.2023

Powiat Gnieźnieński wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe

Powiat Gnieźnieński wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył 200.000 złotych na realizację zadania „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży” oraz 70.000 złotych na zadanie „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym”.


Marcin Puk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki