BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Zaproszenie na II Przegląd Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009

Zaproszenie na II Przegląd Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009
Przegląd adresowany jest do wszystkich tych spośród braci uczniowskiej i studenckiej, którym bliska jest poezja śpiewana. Organizatorzy przeglądu ten gatunek twórczości muzycznej rozumieją bardzo szeroko: od klasycznej piosenki poetyckiej, poprzez piosenkę turystyczną do poezji religijnej. Mile widziane będą teksty własne oraz autorskie kompozycje. II Przegląd Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009 odbędzie się w piątek 27 marca 2009 r. od godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie, przy ul. Roosevelta 42. Po części konkursowej przeglądu odbędzie się koncert laureatów z udziałem zaproszonego gościa, a będzie nim Krzysztof Antkowiak. Mamy nadzieję, że wspólne śpiewanie poezji będzie okazją do spotkania i dobrej zabawy dla wszystkich tych, którym bliska jest wokalna twórczość artystyczna.

Laureaci pierwszych trzech miejsc II Przeglądu Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają certyfikat uprawniający do podjęcia studiów w GWSHM „Milenium” na kierunku kulturoznawstwo specjalność kultura muzyczna, z bonifikatą czesnego. Kultura muzyczna to nowatorska specjalność, przeznaczona dla wszystkich tych, którzy zechcą rozwijać swe zainteresowania muzyczne. Jej oryginalność polega na łączeniu kształcenia artystycznego z wiedzą teoretyczną, dotyczącą szeroko rozumianej kultury wokalno-muzycznej. Studenci mogą podjąć naukę w ramach dwu specjalizacji: muzyka estradowa oraz chóralistyka. Do podjęcia studiów nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej II stopnia. Absolwenci tej specjalności będą mieli możliwość podjęcia - bez egzaminów wstępnych - studiów uzupełniających magisterskich na Akademii Muzycznej w Poznaniu - jednej z wiodących uczelni artystycznych w kraju. Więcej informacji na temat tej specjalności w załączonym folderze oraz na stronie internetowej uczelni (www.gwshm.edu.pl) .

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem przeglądu. Kartę zgłoszeniową należy przesłać (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia) lub dostarczyć osobiście do dnia 23 marca 2009 r. na adres:

Biuro Organizacyjne
II Przeglądu Piosenki Poetyckiej
GWSHM „Milenium”
ul. Cieszkowskiego 17
62-200 Gniezno

Zgłoszenia można dokonać także pobierając kartę zgłoszeniową ze strony internetowej uczelni (www.gwshm.edu.pl) oraz przesyłając ją na adres e-mailowy: joanna.cieslak@gwshm.edu.pl. W przypadku rejestracji internetowej zaświadczenie o autorstwie piosenki należy dostarczyć osobiście w dniu konkursu. O zakwalifikowaniu do konkursu kandydaci zostaną poinformowani e-mailowo lub telefonicznie.
Osobą odpowiedzialną za udzielanie bliższych informacji jest p. Joanna Cieślak, tel. 061 428 26 27.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Przeglądzie Piosenki Poetyckiej Gniezno 2009.

Z wyrazami szacunku

dr Klaudiusz Święcicki
Dziekan Wydziału Kulturoznawstwa
GWSHM „Milenium”
mgr Rafał Stańczak
Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Gnieźnie


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki