BIPCzwartek, 01.6.2023

Dotacje na sport dzieci i młodzieży

Dotacje na sport dzieci i młodzieży

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i obietnicami w tegorocznym budżecie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w znaczący sposób zwiększył wydatki na sport. W 2009 roku powiat przeznaczył na sport 535.000 złotych. Dla porównania w 2008 roku na sport wydatkowano tylko 176.000 złotych.

Jak podkreśla starosta Krzysztof Ostrowski; „Pewnie i tak jest to kropla w morzu potrzeb, niemniej jednak dla nas jest to sporo, a trzykrotny wzrost świadczy o tym, że zadania sportowe traktujemy coraz bardziej poważnie, bo rok budżetowy wcale nie jest łatwy. Chcemy w sposób uroczysty podpisać te umowy, po to, aby podkreślić nasze zwiększone zaangażowanie w sport, które myślę, że w następnych latach będziemy kontynuować.”

Kwota 535.000 złotych obejmuje:

  • dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży (200.000), w 2008 - 50.000 zł
  • dotacje na organizacje imprez sportowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego (70.000), w 2008 – 50.000 zł
  • realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego (10.000), w 2008 – 5.000 zł
  • organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego (10.000), w 2008 – 10.000 zł.
  • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią (10.000) w 2008 – 5.000 zł
  • dotacje na sport kwalifikowany (200.000), w 2008 – 21.000 zł
  • stypendia sportowe (35.000), w 2008 – 35.000 zł

Marcin Puk

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki